Liên lạc - Contact

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Quư vị muốn đọc những bài hữu ích, xin mời vào trang nhà :

 

 
 

CD : Nhạc Khúc T́m Chúa

 

 

 

Xin mời quư vị nghe Cha Lê Phú Hải

chia sẻ trong trường hợp nào đă gây

 cảm hứng cho Cha sáng tác bài hát

T́m Chúa

   

 

 

Click xem Youtube

 

Email Ban Chấp Hành GĐTT : banchaphanhgdtt@gmail.com

  Webmaster - 30/10/16

Mời xem Thông Báo : Click

     
 
 

Nghe bài hát

 T́m Chúa

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

    

       
 

 

   

                                                  

 
   

ວັນອາທິດທີ 05 ກໍລະກົດ 2020 - Click

28/06/20 : Chúa nhật 13 thường niên - A - Click

ຄຸນພໍ່ ອັງຕວນ ກຽດຕິສັກ

http://tongiao.online.fr/

 
   
 

  ວາຈາພຣະເຈົ້າແລະບົດແບ່ງປນສໍາລັບມິຊຊາຜູ້ລ່ວງລັບ


Tin buồn : Click ►1 - 2...(Những ngày giỗ tháng 06...)

 

 

Mời xem Mời xem Mời xem

     

GĐTT mừng xuân Canh Tư vào ngày Chúa nhật 16/02/2020 :

 

Mời Click link : http://gdtt.free.fr/giadinhthanhtam/tintucsinhhoat/Xuan_gdtt_2020/
 

 Voir : 2017 -  2018   -  2019